Treballem en la defensa, la difusió, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell.

diumenge, 23 de maig del 2021

Descobrint la riquesa natural de Calafell

Dos actes han servit per posar de manifest la riquesa natural de Calafell. Divendres, al terrat de la Biblioteca Ventura Gassol, Josep Manuel Álvarez de la Campa, professor de l'Institut Camí de Mar, va il·lustrar la vintena d'assistents sobre les diferents comunitats vegetals del terme i les espècies que s'hi poden trobar. Els seus amplíssims coneixements van quedar de manifest explicant les característiques de cada planta o arbre, la seva extensió i fins i tot la seva situació exacta al terme. No va passar per alt tampoc a comentar els perills que afecten la qualitat i la diversitat dels ecosistemes naturals (urbanitzacions, deixalles, canvi climàtic, etc.).


I l'endemà, dissabte, un grup d'unes 15 persones vam resseguir l'itinerari al llarg del torrent de la Cobertera, tota la carena de l'Escarnosa i el tram final del torrent de Montpaó. L'enorme quantitat d'espècies vegetals que trobàvem pel camí i la curiositat dels assistents va fer que haguéssim de retallar l'itinerari. Es van comentar les característiques de la màquia mediterrània, la brolla de romaní i comunitats ruderals i es va deixar per a un altre dia la visita a les comunitats de platja i ribera.El grup a la cova Foradada
dijous, 13 de maig del 2021

Properes activitats: conferència i caminada per conèixer el patrimoni natural de Calafell

La flora mediterrània té en algunes comarques del nostre país una diversitat extraordinària d'espècies. A Calafell mateix, pocs sospiten que en alguns indrets del municipi s'hi poden concentrar més de 300 espècies de planta diferents. És aquesta riquesa botànica la que ens proposem fer-vos conèixer mitjançant una conferència i una passejada pel terme. Coneixerem les principals comunitats vegetals del municipi de Calafell: màquia, brolla, prats, estany i platja. Farem un recorregut per l’entorn natural per poder veure quines són les plantes més abundants, quines tenen un interès ecològic especial, el seu valor geogràfic i quines tenen un ús medicinal.