Treballem en la defensa, la difusió, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell.

dissabte, 24 de febrer del 2024

Reunió de socis en assemblea general

Aquest dijous, 22 de febrer, 19 socis van acudir a l'Assembla General Ordinària a la Biblioteca Ventura Gassol. Els punts de l'ordre del dia van ser els habituals: activitats fetes i previstes, i balanç econòmic. Els membres de la Junta van fer les explicacions pertinents als socis. Es va comentar que la quota de 15 € anuals, que s'aplica des de temps incerts, caldria en el futur actualitzar-la, tenint en compte l'enorme activitat que l'entitat està desenvolupant, sobretot d'edició de llibres i conferències.

A l'apartat de precs i preguntes, els socis van mostrar la preocupació per diversos aspectes relacionats amb el patrimoni, com l'estat de conservació de la masia de la Sínia i de Montpaó i la manca de cura en el trànsit i aparcament de vehicles a redós del castell, malmetent les vistes que se'n poden tenir. Així mateix, es va comentar la necessitat d'una sala de lectura al nucli de la Platja. Es va acordar traslladar en nom de l'entitat aquests precs a l'Ajuntament.

Durant l'acte també hi ha haver un sentit record per part del president Fermí Alari per al Jaume Jané, tresorer de l'entitat, traspassat l'any passat.


Record per Jaume Jané, que havia estat tresorer de l'entitat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada